เผยแพร่เมื่อ/created date: 14 Nov 2021

กะทัง

Litsea monopetala (Roxb.) Pers.
หมีตุ้ม หมีโป้ง
LAURACEAE
ไม้ยืนต้น สูงถึง 12 เมตร ใบเดี่ยว รูปรี เรียงสลับ ดอกสีขาวแกมสีเหลืองเขียว ออกเป็นช่อจากซอกใบ ผลรูปไข่ ขนาด 3 เซนติเมตร เมื่อผลแก่มีสีดำอมน้ำเงิน ช่วงเวลาออกดอก: มิถุนายน-สิงหาคม
อินเดีย จีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื้อไม้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ น้ำมันจากผลเป็นยารักษาโรคผิวหนัง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: