เผยแพร่เมื่อ/created date: 14 Nov 2021

กาฝากมะม่วง

Dendrophthoe pentandra (L.)
LORANTHACEAE
พืชกึ่งกาฝาก ใบเดี่ยว รูปไข่ ผิวเกลี้ยง ดอกออกเป็นช่อสีเขียวนวล เกสรเพศผู้สีเหลือง ผลรูปไข่ มีเนื้อหุ้ม ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก สีส้ม มีเมือกเหนียวหุ้มเมล็ด ช่วงเวลาออกดอก: ธันวาคม-มกราคม
อินเดีย ตอนใต้ของจีน และภูมิภาคอินโดจีน
ทั้งต้นเป็นยาแก้ความดันโลหิตสูง ต้นและใบแก้โรคเบาหวาน
-
-

1538 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
2 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
3 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
4 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
5 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
6 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
7 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
8 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
9 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
10 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
11 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
12 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
13 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
14 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
15 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
16 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
17 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
18 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
19 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
20 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
21 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
22 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
23 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
24 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
25 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
26 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
27 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
28 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
29 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
30 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
31 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
32 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
33 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
34 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
35 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
36 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
37 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
38 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
39 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
40 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
41 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
42 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
43 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE
44 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Ka Fak LORANTHACEAE
45 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Ka Fak Mak Mong LORANTHACEAE
46 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Kafak ma muang LORANTHACEAE
47 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. กาฝาก LORANTHACEAE
48 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. กาฝากมะม่วง LORANTHACEAE
49 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. กาฝากมะม่วง LORANTHACEAE
50 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. กาฝากมะม่วง LORANTHACEAE
51 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. กาฝากมะม่วง LORANTHACEAE
52 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. กาฝากมะม่วง LORANTHACEAE
53 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. หล่อแหม่เซาะ (Karen) LORANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: