เผยแพร่เมื่อ/created date: 14 Nov 2021

มะพร้าวนกกก

Horsfieldia glabra (Blume) Warb.
-
MYRISTICACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 24 เมตร ใบเดี่ยว เนื้อใบเหนียว ผิวใบเกลี้ยง ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้สีเหลือง ออกเป็นช่อแตกแขนง ดอกเพศเมียแยกเป็นช่อสั้นกว่า ผลรูปรี มีรอยเว้าตามยาว ขนาด 2-3.5 เซนติเมตร ช่วงเวลาออกดอก: มิถุนายน-สิงหาคม
บังคลาเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื้อไม้อ่อนใช้ทำเครื่องเรือน ผลสุกกินได้
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1835 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: