เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Nov 2021

ผ่าเสี้ยนดอย

Vitex quinata (Lolur.) F.N.Williams
มะคัง สะคาง
LAMIACEAE
ไม้ต้น สูงถึง 10-20 เมตร กิ่งก้านเป็นสันสี่เหลียม ใบประกอบแบบผ่ามือ มีใบย่อย 5 ใบ ผิวใบเรียบเกลี้ยง ออกดอกเป็นช่อจากซอกใบ ดอกย่อยสีขาวเจือสีเหลือง ผลกลมหรือรี ขนาด 5-10 ลิลลิเมตร ช่วงเวลาออกดอก: มีนาคม-มิถุนายน
อินเดีย เมียนมาร์ จีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: