เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องตีนจิ้งจก

Acampe ochracea (Lindl.) Hochr.
Saccolabium ochraceum Lindl.; Gastrochilus ochraceus (Lindl.) Kuntze; Acampe dentata Lindl.; Saccolabium lineolatum Thwaites; Acampe griffithii Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นตั้งตรง สูงถึง 1 เมตร ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปของขนานแคบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 9-12 ซม. ปลายใบเว้าตื้น ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแยกแขนง ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.2 ซม. สีเหลือง มีแถบเล็ก สีน้ำตาลแดง กลีบปากสีขาว กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปไข่กลับแกมรูปแถบ ปลายกลีบมน กลีบปากรูปไข่ ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น เดือยยาวตรง ด้านในมีขน
Epiphyte, monopodial; stem erect, up to 1 m. Leaves many, distichous, narrowly oblong, 1.5 - 2 cm wide, 9 - 12 cm long, apex emarginate. Inflorescence axillary, racemose panicle, many-flowered. Flowers 1.2 cm across, yellow with reddish-brown markings and white lip; sepals oblong-obovate; petals linear-obovate, apex obtuse; lip ovate, undulate; spur straight, inner part tomentose.
พบกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าดิบชื้นเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 0-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมกราคม. การกระจายพันธุ์: ทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน
Widely distributed throughout Thailand in tropical evergreen forest, dry evergreen forest and mixed deciduous forest; 0 - 1,000 m alt. Flowering in January. Distribution: South of Himalaya range, Myanmar and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: