เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Nov 2021

สอยดาว

Mallotus paniculatus (Lam.) Mull.Arg.
สลีต้น สลัดป้าง แสด
EUPHORBIACEAE
ไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ มีขนรูปดาวปกคลุม ที่โคนใบต่อม 1 คู่ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ผลค่อนข้างกลม มี 3 พู มีขนยาวและมีรยางค์คล้ายเขาสัตว์ ช่วงเวลาออกดอก: มีนาคม-เมษายน
อินเดีย จีนตอนใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย
น้ำต้มจากรากกินเป็นยาบำรุงหลังคลอด น้ำต้มจากต้นใช้เป็นยาล้างแผล
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: