เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

อั้วนกคุ้มไฟ

Anoectochilus burmannicus Rolfe
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรงสูง 16-30 ซม. ใบ จำนวน 2-3 ใบ แผ่นใบสีน้ำตาลแกมเขียวและมีลายร่างแหสีแดง รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอดแบบช่อกระจะ จำนวน 3-13 ดอก ก้านช่อดอกมมีขน ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงกลางรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว กลีบเลี้ยงสีเขียนปนม่วงแดง ด้านหลังมีขน กลีบดอกรูปไข่กลับถึงรูปใบหอกกลับเบี้ยว แผ่ติดกับกลีบเลี้ยงกลาง สีเขียวอ่อนปนชมพู กลีบปากสีเหลืองสด กลางกลีบเป็นรูปแถบด้านกลีบมีครีบ ปลายกลีบแผ่ออกเป็น 2 แฉก เดือยรูปกรวยสั้น
Terrestrial, rhizome creeping, stem erect from a decumbent base, 16 - 30 cm tall. Leaves 2 - 3, greenish-purple with reddish-brown reticulate veins, elliptic-ovate, 2 - 3 cm wide, 3 - 5 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, racemose, 3- to 13-flowered; peduncle pubescent. Flowers ca. 1 cm across; sepals purplish-green, outer part hirsutulous, dorsal sepal elliptic, lateral sepals obliquely oblong; petals obliquely ovate-lanceolate, adnate with dorsal sepal, glabrous, pale green with pink tint; lip linear, bright yellow, epichile bilobed, mesochile with appendage, spur conical.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 750-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม. การกระจาพันธุ์: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Evergreen forest in Northern, Northeastern and Eastern Thailand; 750 - 1,400 m alt. Flowering in October - January. Distribution: Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: