เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

ว่านพร้าว

Anthogonium gracile Wall. ex Lindl.
Anthogonium griffithii Rchb.f.; Anthogonium corydaloides Schltr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 15-20 ซม. มีหัวใต้ดินรูปทรงค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ใบ จำนวน 2 ใบ แผ่นใบรูปแถบ กว้าง 0.7-3 ซม. ยาว 7-45 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่โคนหัวใต้ดินแบบช่อกระจะ จำนวน 8-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.8 ซม. ก้านดอกย่อยยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเป็นสีขาวอมชมพู สีม่วงแดงจนถึงสีม่วงแดงเข้ม กลีบเลี้ยงกลาง รูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อติดกันกับคางเส้าเกสรเป็นรูปกรวยเรียว กลีบดอกรูปขอบขนานแคบหรือรูปช้อน ปลายกลีบปากแยกเป็น 3 พู
Terrestrial, 15 - 20 cm tall, corms subglobose, 1 - 1.5 cm in diameter. Leaves 2, linear, 0.7 - 3 cm wide, 7 - 45 cm long, apex acuminate, deciduous and usually leafless when anthesis. Inflorescence arising from base of corm, racemose, 8- to 10-flowered. Flowers ca. 0.8 cm across, pedicel 1.5 - 2 cm long; sepals and petals pinkish-white to dark purple; dorsal sepal oblong-lanceolate; lateral sepals fused with column foot to be a long mentum; petals narrowly oblong-spatulate; lip 3-lobed.
พบในพื้นที่เปิดโล่งของป่าดิบเขา หรือป่าสนเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200-2,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม. การกระจายพันธุ์: เขตกึ่งอบอุ่น และเขตร้อนของทวีปเอเชีย
Open areas in hill evergreen forest or coniferous forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,200 - 2,300 m alt. Flowering in September - October. Distribution: Subtemperate and Tropical Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: