เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องช่อมะลิ

Brachypeza laotica (Seidenf.) Seidenf.
Pteroceras laoticum Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยอิงอาศัย เจริญทางยอด ใบ จำนวน 6-10 ใบ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-18 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบแบบช่อกระจะ จำนวน 10-12 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2.5 ซม. สีขาวครีมแกมชมพู โคนกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมักมีแต้มสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ถึงขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปของขนานถึงรูปรี กลีบปากสีขาวครีม แยกเป็น 3 พู มีเส้นสีเหลืองบริเวณหูกลีบปาก กลีบปากพูกลางรูปสามเหลี่ยม ปลาบกลีบมน ไม่เด่นชัด หูกลีบปากตั้งตรง โคนกลีบรูปเดือนยื่นยาวขนานกับเส้าเกสรสีขาวมีแต้มจุดสีม่วง
Epiphyte, monopodial. Leaves 6 - 10, oblong, 3 - 4 cm wide, 10 - 18 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, 10- to 12-flowered. Flowers ca. 2.5 cm across, cream or pale yellow with purplish marking on the base of sepals and petals; dorsal sepal ovate to oblong; lateral sepals ovate-elliptic; petals oblong to elliptic; lip 3-lobed, creamy-white with yellow lines on sidelobes, midlobe triangular, indistinctly, sidelobes erect; spur long, parallel with column, white with purplish markings.
พบตามป่าดิบเขตร้อน และป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 100-300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม และธันวาคม การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Tropical evergreen forest and dry evergreen forest in Northeastern and Eastern Thailand; 100 - 300 m alt. Flowering in June - July and December. Distribution: Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: