เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

พวงถุงคำเหลือง

Bulbophyllum helenae (Kuntze) J.J.Sm.
Phyllorkis helenae Kuntze; Cirrhopetalum cornutum Lindl.; Rhytionanthos cornutum (Lindl.) Garay
พวงถุงดำ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่าง 3-6 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2.8-4 ซม. ยาว 27-30 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อซี่ร่ม ยาว 14-18 ซม. จำนวน 5-7 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.3-0.5 ซม. สีเหลืองเข้มถึงสีส้ม กลีบเลี้ยงกลางรูปรีถึงรูปไข่ ขอบกลีบหยัก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีแกบรูปแถบ ขอบกลีบด้านบนเชื่อมติดกัน กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ขอบกลีบหยัก ปลายกลีบแหลม กลีบปากรูปไข่แกมรูปแถบ หนา สีเหลือง ปลายกลีบมน เส้าเกสรสั้น
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 3 - 6 cm long between each other; pseudobulbs ovoid. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong, 2.8 - 4 cm wide, 27 - 30 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, umbellate, 14 - 18 cm long, 5- to 7-flowered. Flowers 0.3 - 0.5 cm across, dull yellow to orange; dorsal sepal elliptic to ovate, margin dentate; lateral sepals linear-elliptic, upper part of magins connate; petals ovate-triangular, margin serrate, apex acute; lip linear-ovate, thick, yellow, apex obtuse; column short.
พบตามป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 600-2,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม. การกระจายพันธุ์ เนปาล อินเดีย เมียนมา และจีนตอนใต้
Dry evergreen forest, mixed-deciduous forest and hill evergreen in Northern Thailand; 600 - 2,300 m alt. Flowering in August. Distribution: Nepal, India, Myanmar and South China.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: