เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตลายเสือดาว

Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. ex Wall.
Dendrobium leopardinum Wall.; Sarcopodium leopardinum (Wall.) Lindl. & Paxton; Phyllorkis leopardina (Wall.) Kuntze; Bulbophyllum schmidtianum Rchb.f.; Phyllorkis schmidtiana (Rchb.f.) Kuntze; Bulbophyllum colomaculosum Z.H.Tsi & S.C.Chen
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรืออาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ขึ้นชิดกัน ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-17 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 1-3 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 3.5 ซม. สีเขียวแกมเหลือง มีจุดสีแดงเข้มกระจายทั่วกลีบดอกและกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง กลีบดอกรูปรีถึงรูปไข่ กลีบปากสีแดงเข้ม รูปสามเหลี่ยมกว้างหนา เส้าเกสรสีเหลือง คางเส้าเกสรสั้น
Epiphyte or lithophyte, sympodial; pseudobulbs ovoid, clustered on rhizome. Leaves 1, terminal of pseudobulb, elliptic-oblong, 3 - 5 cm wide, 10 - 17 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 1- to 3-flowered. Flowers ca. 3.5 cm across, greenish- yellow with purplish-red spots; sepals broadly ovate; petals elliptic to ovate, thick; lip broadly triangular, thick, red; column yellow, column-foot short.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,500-1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน เมษายน - สิงหาคม. การกระจายพันธุ์: เนปาล อินเดีย เมียนมา จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,500 - 1,700 m alt. Flowering in April - August. Distribution: Nepal, India, Myanmar, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: