เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตปากนกกระทุง

Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binn.
Phyllorkis membranacea (Teijsm. & Binn.) Kuntze; Diphyes membranacea (Teijsm. & Binn.) Szlach. & Rutk.; Bulbophyllum avicella Ridl.; Bulbophyllum nuruanum Schltr.; Bulbophyllum gibbonianum Schltr.; Bulbophyllum ciliatoides Seidenf.
สิงโตบาง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่าง 3-6 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่แกมรูปทรงกรวย ใบจำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย ดอก บานเต็มที่กว้าง 5-6.5 มม. สีเหลืองแกมเขียนและแดงเข้ม กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง โค้งคล้ายท้องเรือ กลีบดอกรูปขอบขนานเบี้ยว ปลายกลีบเรียวแหลม กลีบปากรูปใบหอกแค่บ หน้า เสร้าเกสรสั้น จะงอยเส้า เกสรโค้งคล้ายคันธนู
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 3 - 6 cm long between each other; pseudobulbs conical-ovate. Leaves 1, terminal of pseudobulb, broadly elliptic, 2 - 2.5 cm wide, 3.5 - 4 cm long, apex acute. Inflorescence solitary, arising from base of pseudobulb. Flowers 5 - 6.5 mm across, yellowish- green and bright red; dorsal sepal oblong-ovate; lateral sepals broadly ovate, strongly concave; petals obliquely oblong, apex acuminate; lip narrowly lanceolate, thick; column short, stelidia arcuate.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-250 เมตรจากน้ำทะเล ออกดอกช่วยเดือนกันยายน. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมหลายู และหมู่เกาะแปซิกฟิก
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 50 - 250 m alt. Flowering in September. Distribution: Peninsular Malaysia and Pacific Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: