เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตปากนกแก้ว

Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f.
Sarcopodium psittacoglossum (Rchb.f.) Rchb.f. ex Hook.; Brassavola psittacoglossa (Rchb.f.) Rollisson; Phyllorkis psittacoglossa (Rchb.f.) Kuntze; Bulbophyllum affinoides Guillaumin
สิงโตลิ้นนกแก้ว, เอื้องลิ้นนกแก้ว
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้สิงโต เจริญแบบแตกกอ เหง้าสั้น ลำลูกกล้วยทรงรีถึงทรงรูปไข่กลับ เจริญราบไปบนเหง้า ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 8-10 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 1-3 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2.5 ซม. สีเหลืองแกมเขียว มีเส้นสีม่วงแดง กลีบปากสีแดงคล้ำ กลีบเลี้ยงกลางรูปรีถึงรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ถึงรูปสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปรีถึงรูปไข่กลับ กลีบปากรูปสาเหลี่ยม หนา ขอบหยัก ไม่เป็นระเบียบ ผิวด้านบนขรุขระ มีสันจากโคนกลีบถึงกลางกลีบ เส้าเกสรสั้น
Epiphyte, sympodial; rhizome short, pseudobulbs ellipsoid to obovoid, prostrate on rhizome. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong, 3.5 - 4 cm wide, 8 - 10 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 1- to 3-flowered. Flowers ca. 2.5 cm across, greenish-yellow with reddish-purple lines, lip dark red; dorsal sepal elliptic to ovate-triangular; lateral sepals ovate to triangular; petals elliptic to obovate; lip dark red, triangular, thick, rugose, margins erose, with ridge from base to the middle of lip; column short.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา จีน และเวียดนาม
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,200 - 1,500 m alt. Flowering in July. Distribution: Myanmar, China and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: