เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตถิ่นใต้

Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn.
Phyllorkis purpurascens (Teijsm. & Binn.) Kuntze; Cirrhopetalum lendyanum Rchb.f.; Cirrhopetalum peyerianum Kraenzl.; Cirrhopetalum compactum Rolfe; Cirrhopetalum citrinum Ridl.; Bulbophyllum curtisii Ridl.; Bulbophyllum perakense Ridl.; Cirrhopetalum pallidum Schltr.; Bulbophyllum citrinum (Ridl.) Ridl.; Bulbophyllum tenasserimense J.J.Sm.; Bulbophyllum rhizophoreti Ridl.; Bulbophyllum klossii Ridl.; Bulbophyllum peyerianum (Kraenzl.) Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 0.5-1 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ถึงทรงรี เมื่อแก่มีสันเห็นชัดเจน ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบด้านบนสีเขียวถึงสีเขียวแกมม่วง ด้านล่างสีม่วงแดง รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-6 ซม. ปลายใบเว้าตื้น ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อซี่ร่ม จำนวน 6-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. สีขาวถีงสีขาวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนาน กลีบดอกรูปไข่ ขอบกลีบดอกส่วนล่วงหยักคล้ายซี่ฟัน กลีบปากหนา เส้าเกสรสั้น ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยม
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 0.5 - 1 cm long between each other; pseudobulbs ovoid to ellipsoid, compressed, angular when aged. Leaves 1, terminal of pseudobulb, green to purplish- green above with reddish-purple beneath, elliptic to ovate, 2 - 3 cm wide, 5 - 6 cm long, apex emarginate. Inflorescence arising from base of pseudobulb, umbellate, 6- to 10-flowered. Flowers ca. 0.5 cm across, white to yellowish-white; dorsal sepal lanceolate; laterals sepals oblong, petals ovate, margins serrate; lip thick; column short, apex triangular.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 900-1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู และอินโดนีเซีย
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 900 - 1,700 m alt. Flowering in January - March. Distribution: Peninsular Malaysia and Indonesia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: