เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตทองผาภูมิ

Bulbophyllum reichenbachii (Kuntze) Schltr.
Phyllorkis reichenbachii Kuntze; Bulbophyllum gracile C.S.P.Parish & Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ เหง้าสั้นมากลำลูกกล้วยรูปทรงกลมแกมทรงรูปไข่ ขึ้นชิดกัน ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 4-5 ซม. ปลายใบแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 5-12 ดอก ก้านช่อดอกยาวกว่าแกนช่อดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.4 ซม. สีเขียมแกมม่วง มีลายแถบสีม่วงคล้ำ กลีบเลี้ยงด้านนอกมีขน กลีบเลี้ยงกลางรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปแถบ บางกลีบปากรูปรี หนา สีม่วงคล้ำ ปลายกลีบมน เส้าเกสรสั้นมาก สีเขียว ส่วนปลายมีรยางค์
Epiphyte, sympodial; rhizome very short, pseudobulbs ovoid-globose, clustered on rhizome. Leaves 2, terminal of pseudobulb, linear-oblong, 3 - 3.5 cm wide, 4 - 5 cm long, apex acute, deciduous and usually leafless when anthesis. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 5- to 12-flowered, peduncle longer than rachis. Flowers ca. 0.4 cm across, purplish-green with dark purple bands; sepals with pilose on outer surface; dorsal sepal elliptic; lateral sepals ovate-triangular; petals linear, membranaceous; lip elliptic, thick, dark purple, apex obtuse; column short, green, with appendages at apex.
พบในป่าดิบเขาทางภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 500-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอ่วยเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: เมียนมา
Hill evergreen forest in Western Thailand; 500 - 1,200 m alt. Flowering in January - February. Distribution: Myanmar.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: