เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตใบแถบ

Bulbophyllum taeniophyllum C.S.P.Parish & Rchb.f.
Cirrhopetalum taeniophyllum (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Hook.f.; Phyllorkis taeniophylla (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze; Bulbophyllum simillimum C.S.P.Parish & Rchb.f.; Cirrhopetalum simillimum Rchb.f.; Cirrhopetalum mundulum W.Bull; Phyllorkis simillima (Rchb.f.) Kuntze; Bulbophyllum rupicola Ridl.; Bulbophyllum mundulum (W.Bull) J.J.Sm.; Bulbophyllum punctatissimum Ridl.; Cirrhopetalum punctatissimum Rolfe ex Ridl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ยาว 5-6 ซม. ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก เส้นผ่นศูนย์กลาง 0.7-0.9 ซม. ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อซี่ร่ม จำนวน 10-12 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2.5 ซม. สีเหลือง มีประจุดสีแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่กว้าง กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกแคบ ขอบกลีบเชื่อมติดกัน กลีบดอกรูปสามเหลี่ยม กลีบปากรูปลิ้น
Epiphyte, sympodial; rhizome creeing with 5 - 6 cm long between each other; pseudobulbs cylindrical, 0.7 - 0.9 cm in diameter. Leaves 1, terminal of pseudobulb, narrowly oblong, 1.5 - 2 cm wide, 15 - 20 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, umbellate, 10- to 12-flowered. Flowers ca. 2.5 cm across, yellow with reddish-brown markings; dorsal sepal broadly ovate; lateral sepals narrowly lanceolate, upper part of magins connate; petals triangular; lip ligulate.
พบตามป่าดิบชื้นเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน. การกระจายพันธุ์: เมียนมา จีนตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest, dry evergreen forest and hill evergreen forest in Northern, Northeastern, Eastern, Western and Peninsular Thailand; 50 - 1,200 m alt. Flowering in June. Distribution: Myanmar, South China and Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: