เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตกีบม้าเมืองจันท์

Bulbophyllum tridentatum Kraenzl.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 8-10 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 7-10 ซม. ปลายใบมน ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ ยาว 5-7 ซม. จำนวน 15-20 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.5-0.6 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. สีน้ำตาลแดงมีแต้มจุดสีน้ำตาลแกมแดง กลีบปากสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปรีแกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีแกมรูปไข่เบี้ยว กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมกว้างและเบี้ยว ขอบกลีบหยักเล็กน้อย กีบปากรูปสามเหลื่ยมแกมรูปไข่ หนา เส้าเกสรสั้น สีเขียวแกมเหลือง
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 8 - 10 cm long between each other; pseudobulbs ovoid. Leaves 1, terminal of pseudobulb, elliptic- oblong, 1.5 - 2.5 cm wide, 7 - 10 cm long, apex obtuse. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 5 - 7 cm long, 15- to 20-flowered. Flowers 0.5 - 0.6 cm across, ca. 1 cm long, reddish-brown with dull reddish-brown dots, lip reddish-purple; dorsal sepal oblong-elliptic; lateral sepals obliquely ovate-elliptic; petals broadly and obliquely triangular, margins semi- dentate; lip ovate-triangular, thick; column short, yellowish-green.
พบตามป่าดิบชื้นทางภาคตะวันออก ที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Evergreen forest in Eastern Thailand; ca. 1,500 m alt. Flowering in February. Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: