เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

อั้วข้าวตอกพุ่มเหลือง

Calanthe densiflora Lindl.
Alismorkis densiflora (Lindl.) Kuntze; Styloglossum densiflorum (Lindl.) T.Yukawa & P.J.Cribb; Calanthe kazuoi Yamam.; Phaius epiphyticus Seidenf.
อั้วเหลืองอำพัน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 40-60 ซม. ลำลูกกล้วยขนาดเล็กเห็นไม่ชัด ใบ จำนวน 2-4 ใบ แผ่นใบพับจีบ รูปใบหอกถึงรูปรี กว้าง 2-6 ซม. ยาว 30-40 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่เหง้าใกล้ลำต้น แบบช่อกระจะ ทรงช่อกลมหรือกึ่งทรงกระบอก จำนวน 12-25 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 10-26 มม. สีเหลือง หูกลีบปากมีแต้มจุดสีแดง กลีบเลี้ยงรูปในหอกแกมรี กลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากเชื่มติดกับโคนเส้าเกสร แผ่นกลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางมีสัน 2 สัน ปลายเว้าลึกเป็น 2 แฉก ปลายแฉกมน หูกลีบปากรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ตั้งตรงโคนกลีบเป็นเดือยรูปทรงกระบอก ยาว 8.5-10 มม.
Terrestrial, 40 - 60 cm tall; pseudobulbs small, insignificant. Leaves 2 - 4, plicate, lanceolate to elliptic, 2 - 6 cm wide, 30 - 40 cm long, apex acuminate. Inflorescence arising from rhizome, racemose, densely globose to subcylindric, 12- to 25-flowered. Flowers 10 - 26 mm across, yellow with red tinged on sidelobes of lip; sepals elliptic- lanceolate; petals oblanceolate; lip adnate to base of column wings, 3-lobed, midlobe subquadrangular with 2 lamellae on middle, distal margin bilobed with obtuse lobes, sidelobes ovate-triangular, erect; spur cylindrical, 8.5 - 10 mm.
พบตามป่าละเมาะเขาต่ำทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,300-1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหิมาลัยจีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และไต้หวัน
Lower montane scrub forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,300 - 1,600 m alt. Flowering in October - December. Distribution: Southeast of Himalaya range, South China, Indochina and Taiwan.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: