เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

เอื้องพญาไร้ใบดอกลาย

Chiloschista extinctoriformis Seidenf.
-
เอื้องพญาไร้ใบ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากแผ่แบน สีเขียวอมเทา ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง ลำต้นสั้นมากและเห็นไม่ชัดเจน ใบ ลดรูป มีขนาดเล็ก กว้างประมาณ 0.3 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. มักออกใบในช่วงฤดูฝน หลุดร่วงง่ายและทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะห้อยลง ยาว 10-12 ซม. จำนวน 6-12 ดอก ก้านช่อดอก มีขน ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.2 ซม. สีเหลืองแกมเขียว มีจุดสีน้ำตาลหนาแน่นบริเวณกลางกลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปไข่ ขอบกลีบดอกหยัก กลีบปากสีขาวอมเหลือง มีแต้มสีน้ำตาลบริเวณหูกลีบปาก โคนกลีบปากเป็นเดือยรูปทรงกรวย ผนังด้านในมีขนเป็นกระจุก
Epiphyte, monopodial; roots compressed, greenish-gray, photosynthetic; stem very short and insignificant. Leaves reduced, very small, ca. 0.3 cm wide, ca. 1 cm long, emerging in rainy season, deciduous and usually leafless when anthesis. Inflorescence terminal, racemose, pendulous, 10 - 12 cm long, 6- to 12-flowered; peduncle pubescent. Flowers 1 - 1.2 cm across, greenish-yellow with reddish-brown markings on the middle; sepals and petals ovate, margins of petals erose to dentate; lip yellowish-white with brownish markings on sidelobes; spur conical, with hair inside.
พบเฉพาะตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่ระดับความสูง 600-800 เมตร ออกดอกช่วงเดือนเมษายน. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Hill evergreen forest in Western Thailand; 600 - 800 m alt. Flowering in April. Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: