เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

เอื้องก้างปลาสีนิล

Cleisostoma complicatum (Seidenf.) Garay
Sarcanthus complicatus Seidenf.; Echioglossum complicatum (Seidenf.) Szlach.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียวยาว ยาวได้ถึง 50 ซม. ห้อยลง มักแตกกิ่งแขนง ใบ จำนวนมาก ออกด้านเดียว แผ่นใบรูปแท่งกลม ยาว 30-40 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ ห้อยลง ยาว 10-15 ซม. จำนวน 18-20 ดอก ดอก นานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ เส้นกลีบสีเขียวอ่อน กลีบปากสีขาวมีแต้มสีม่วงและเหลืองที่หูกลีบปาก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกกางออกและโค้งออกไปทางด้านหลัง กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลาง รูปคล้าย สามเหลี่ยม ปลายกลีบแหลม ชี้มาทางด้านหน้า หูกลีบปากยื่นเขาหากัน โคนกลีบเป็นเดือยรูปกระสวย เส้าเกสรสั้น มีขน
Epiphyte, monopodial; stem cylindrical, up to 50 cm long, pendulous, usually branched. Leaves many, unilateral, terete, 30 - 40 cm long, apex acute. Inflorescence axillary, racemose, pendulous, 10 - 15 cm long, 18- to 20-flowered. Flowers 1 - 1.5 cm across, dark brown to nearly black with pale green veins, lip white with purple and yellow markings on sidelobes; petals and sepals spreading and recurved to the backward; sepals oblong; petals linear; lip 3-lobed, midlobe deltoid, apex acute, sidelobes incurved; spur fusiform; column short, with dense hairs at base.
พบตามป่าดิบเขตร้อน และป่าดิบแล้งทางภาคตะวันตก และภายใต้ที่ระดับความสูง 100-1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู
Tropical evergreen forest and dry evergreen forest in Western and Peninsular Thailand; 100 - 1,100 m alt. Flowering in May - July. Distribution: Peninsular Malaysia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Cleisostoma complicatum (Seidenf.) Garay ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: