เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

เอื้องนกกระติ๊ด

Coelogyne rigida C.S.P.Parish & Rchb.f.
Pleione rigida (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze; Coelogyne tricarinata Ridl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงกระบอก ใบ จำนวน 2 ใบ ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบพับจีบ รูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 4-5 ซม. ยาว 19-37 ซม. หลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วยแบบช่อกระจะ จำนวน 8-13 ดอก แกนกลางช่อดอกคดงอคล้ายฟันปลา ดอก บานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีขาวถึงสีน้ำตาลแกมเหลือง มีแต้มสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนาน กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปไข่ แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากตั้งขึ้น กลีบปากพูกลางรูปกึ่งรูปไข่ ขอบกลีบปากหยักเป็นคลื่น ตรงกลางกลีบมีสัน 3 สัน
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical. Leaves 2, terminal of pseudobulb, plicate, elliptic to lanceolate, 4 - 5 cm wide, 19 - 37 cm long, apex acuminate. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 8- to 13-flowered; rachis zig-zag. Flowers 2.5 - 3 cm across, sepals and petals green, lip whitish to yellowish-brown with brownish markings; dorsal sepal oblong-lanceolate; lateral sepals oblong; petals linear, lip ovate in outline, 3-lobed, sidelobes erect, midlobe subovate, margin undulate, apex emarginate, ornament of 3 keels on the middle.
พบตามป่าดิบเขาต่ำและป่าดิบเขาระดับกลาง ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 900-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม - กันยายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เมียนมา เวียดนาม จีน
Lower and medium montane evergreen forest in Northern, Western and Peninsular Thailand; 900 - 1,800 m alt. Flowering in December - February and May - September. Distribution: India, Myanmar, Vietnam and China.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: