เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

เอื้องเทียนตะนาวศรี

Coelogyne tenasserimensis Seidenf.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 1.5-5 ซม. ยาว 7.5-30 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 4-6 ดอก โคนมีกาบใบหุ้ม ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-2.5 ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีน้ำตาลแกมเหลือง มีแต้มสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปไข่ แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปสามเหลี่ยม กลีบปากพูกลางรูปไข่กลับ ปลายกลีบมนกลมหรือเว้าบุ๋มขอบกลีบหยักเป็นคลื่น ตรงกลางกลีบมีสัน 3 สัน สันกลางสั้นมาก สันด้านขาวยาวเกือบจรดปลายกลีบ
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs ovoid. Leaves 2, terminal of pseudobulb, lanceolate, 1.6 - 5 cm wide, 7.5 - 30 cm long, apex acute. Inflorescence arising from terminal of pseudobulb, racemose, 4- to 6-flowered; rachis zig-zag, base enclosed with imbricate scale leaves. Flowers 2 - 2.5 cm across, sepals and petals greenish-yellow, lip yellowish-brown with brownish markings; sepals oblong-lanceolate; petals linear; lip ovate in outline, 3-lobed, sidelobes triangular, midlobe subovate, apex rounded to retuse, margin undulate, ornament of 3 keels, median keel very short near base, lateral keels continuing from base to three-fourths of midlobe.
พบตามป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูง 550-850 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - สิงหาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา และเวียดนาม
Dry evergreen forest and mixed deciduous forest in Northern, Northeastern and Southwestern Thailand; 550 - 850 m alt. Flowering in March - August. Distribution: Myanmar and Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: