เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

เอื้องหมันแดง

Collabium formosanum Hayata
Collabiopsis formosanum (Hayata) S.S.Ying
เอื้องเถาดิน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำลูกกล้วยทรงกระบอก ใบ จำนวน 1 ใบ แผ่นใบพับจีบ รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 5-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น ช่อดอก ออกที่ปลายหน่อยใหม่ แบบช่อกระจะ ยาว 10-12 ซม. จำนวน 5-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2.5 ซม. สีเขียวอ่อน ปลายกลีบมีแต้งจุดสีม่วง กลีบปากสีขาว มีแต้มจุดสีม่วง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปใบหอกแกมขอบขนานแคบ ปลายกลีบแหลม กลีบปากรูปเกือบกลม แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปไข่เบี้ยว กลีบปากพูกลางรูปไข่กลับ ปลายกลีบกลม ขอบกลีบจักไม่เป็นระเบียบ กลางกลีบปากมีสัน เป็นแผ่น 2 สัน ยาวจากโคนถึงกลางกลีบ
Terrestrial, rhizome slender; pseudobulbs cylindrical. Leaves 1, plicate, ovate-lanceolate, 5 - 10 cm wide, 10 - 20 cm long, margin undulate, apex acuminate. Inflorescence arising from new shoot, racemose 10 - 12 cm long, 5- to 10-flowered. Flowers ca. 2.5 cm across, pale green with purple at apex, lip white with purple spots and stripes; sepals and petals narrowly oblong-lanceolate, apex acute; lip suborbicular, 3-lobed, sidelobes obliquely ovate, midlobe obovate, apex rounded, margin irregularly serrate, with 2 keels from base to middle.
พบตามป่าดิเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน. การกระจายพันธุ์: เมียนมา ไต้หวัน และเวียดนาม
Montane forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,100 - 1,500 m alt. Flowering in June - September. Distribution: Myanmar, Taiwan and Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: