เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

แห้วหมูป่าสิกขิม

Crepidium josephianum (Rchb.f.) Marg.
Microstylis josephiana Rchb.f.; Malaxis josephiana (Rchb.f.) Kuntze; Seidenfia josephiana (Rchb.f.) A.N.Rao
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูงประมาณ 15 ซม. ลำลูกกล้วยรูปกระสวย ใบ จำนวน 3-5 ใบ แผ่นใบพับจีบ สีน้ำตาล รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-4 ซม. ยาว 6-7 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะแน่น จำนวน 6-12 ดอก ดอก มีกลีบปากอยู่ด้านบน บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีเหลืองแกมน้ำตามอ่อน แต้มสีม่วงหรือน้ำตาลแกมแดงบริเวณโคนกลีบปาก กลี้ยงเลี้ยงกลางรูปไข่ ปลายม้วนออก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ ปลายโค้งออก กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปถ้วย เมื่อแผ่ออกเป็นรูปรีกว้าง โคนกลีบปากแผ่ยาวออกเป็นติ่งกลีบปากโอบเส้าเกสร ติ่งกลีบปากรูปขอบขนานแกมรี ปลายกลีบปากเว้าตื้น
Terrestrial, ca. 15 cm tall, pseudobulbs oblong-fusiform. Leaves 3 - 5 plicate, brown, ovate to elliptic-lanceolate, 3 - 4 cm wide, 6 - 7 cm long, apex acuminate. Inflorescence terminal, densely raceme, 6- to 12-flowered. Flowers non-resupinate, 1 - 1.5 cm across, brownish-yellow with reddish- brown or purplish markings on basal part of lip; dorsal sepal ovate, apex revolute; lateral sepals broadly elliptic, apex recurved; petals linear; lip distinctly bowl-shaped, broadly elliptic (when flatted) and with a strongly cordate-auriculate base, auricles broadly and obliquely elliptic-oblong, distal margin emarginate.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤกษภาคม. การกระจายพันธุ์: เนปาล และอินเดีย
Hill evergreen forest in the northern; ca. 1,400 m alt. Flowering in May. Distribution: Nepal and India

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: