เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

หูเสือมรกต

Crepidium maximowiczianum (King & Pantl.) Szlach.
Microstylis maximowicziana King & Pantl.; Malaxis maximowicziana (King & Pantl.) Tang & F.T.Wang
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูงประมาณ 10 ซม. ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ใบ จำนวน 5-6 ใบ แผ่นใบพับจีบ รูปรีถึงรูปใบหอกแกมรี หรือรูปไข่ กว้าง 4.5-6.5 ซม. ยาว 9-17 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่กระจะแน่น ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก มีกลีบปากอยู่ด้านบนบานเต็มที่กว้าง 0.2-0.3 ซม. สีเขียว กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกแกมขอบขาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างเว้า รูปรีกว้าง กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปถ้วย เมื่อแผ่ออกเป็นรูปกลมหรือสีเหลี่ยม โคนกลีบปากแผ่ยาวออกเป็นติ่งกลีบปากโอบเส้าเกสร ติ่งกลีบปากรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว ปลายกลีบปากมนจนถึงแหลม
Terrestrial, ca. 10 cm tall, pseudobulbs terete from a fusiform base. Leaves 5 - 6, pilcate, elliptic to elliptic-lanceolate or ovate, 4.5 - 6.5 cm wide, 9 - 17 cm long, apex acuminate. Inflorescence terminal, densely raceme, many-flowered. Flowers non-resupinate, 0.2 - 0.3 cm across, green; dorsal sepal oblong-lanceolate; lateral sepals concave, broadly elliptic; petals linear; lip distinctly bowl- shaped, semicircular to transversely rectangular when flatted and with a strongly cordate-auriculate base, auricles obliquely triangular, distal margin obtuse to acute.
ป่าสนเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย
Coniferous forest in the northern; ca. 1,700 m alt. Flowering in June - July. Distribution: India.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: