เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

เอื้องยอดสร้อย

Dendrobium acinaciforme Roxb.
Callista acinaciformis (Roxb.) Kuntze; Aporum acinaciforme (Roxb.) Brieger; Dendrobium scalpelliforme Teijsm. & Binn.; Aporum scalpelliforme (Teijsm. & Binn.) Rauschert
เอื้องตีนตะขาบ, เอื้องตะขาบ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำต้นรูปทรงกระบอก แบน ยาว 10-30 ซม. ปลายเป็นก้านแข็ง ไม่มีใบ ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบแบนด้านข้าง หนาและอวบน้ำ รูปในหอกแคบถึงรูปรีแคบ กว้าง 0.5-0.7 ซม. ยาว 2-3 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกตามข้อที่ปลายลำต้น ดอก บานเต็มที่กว้าง 7-8 มม. สีขาวครีม กลางกลีบปากมีแต้มสีเหลืองและมีจุดประสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงรูปไข่ กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปพัด ปลายกลีบหยักเว้า กลางกลีบมีสันยาว 3 สัน
Epiphyte or lithophyte, sympodial; stem terete, flattened, 10 - 30 cm long, with an apical part with rudimentary leaves. Leaves many, distichous, bilaterally flattened, thick and succulent, narrowly lanceolate to narrowly elliptic, 0.5 - 0.7 cm wide, 2 - 3 cm long, apex acute. Inflorescence solitary, arising from node of leafless stem. Flowers 7 - 8 mm across, creamy white with yellow patch and many reddish-purple dots on the middle of lip; sepals ovate; petals linear; lip flabellate, apex bilobed, with 3 longitional calli on the middle.
พบตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-2,100 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest and hill evergreen forest in Northern, Northeastern, Eastern and Peninsular Thailand; 50 - 2,100 m alt. Flowering in June - August. Distribution: India, China and Southeast Asia.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: