เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

เอื้องมณี

Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f.
Macrostomium aloifolium Blume; Oxystophyllum macrostoma Hassk.; Callista aloifolia (Blume) Kuntze; Aporum aloifolium (Blume) Brieger; Aporum serra Lindl.; Orthoglottis imbricata Breda; Aporum micranthum Griff.; Dendrobium lobbii Lindl.; Dendrobium micranthum (Griff.) Lindl.; Dendrobium serra (Lindl.) Lindl.; Callista micrantha (Griff.) Kuntze; Dendrobium cochinchinense Ridl.; Aporum cochinchinense (Ridl.) Rauschert; Aporum lobbii M.A.Clem.
เอื้องช้าง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นรูปทรงกระบอก แบนยาว 30-60 ซม. ปลายเป็นก้านแข็งไม่มีใบ ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบแบนด้านข้างหนาและอวบน้ำ รูปใบหอกกว้างถึงรูปไข่ กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกตามข้อที่ปลายลำต้น แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3-4 มม. สีขาวครีม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกม้วนไปทางด้านหลัง ปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงรูปไข่ กลีบดอกรูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบปากรูปขอบขนาน แผ่ออกตรงขนานไปกับเส้าเกสร ปลายกลีบหยักเว้า
Epiphyte, sympodial; stem terete, flattened, 30 - 60 cm long, with an apical part with rudimentary leaves. Leaves many, distichous, bilaterally flattened, thick and succulent, broadly lanceolate to ovate, 0.5 - 1 cm wide, 2 - 2.5 cm long, apex acute. Inflorescence arising from nodes of leafless stem, shortly recemose, 1- to 2-flowered. Flowers 3 - 4 mm across, creamy white; sepals and petals reflexed, apex acute; sepals ovate; petals oblong- lanceolate; lip oblong in outline, straight and pararell with colum, apex bilobed.
พบตามป่าดิบชื้นขึ้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 200-2,200 เมตร ออกดอกตลอดทั้งปี. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Evergreen forest in Northeastern and Peninsular Thailand; 200 - 2,200 m alt. Flowering almost all the year. Distribution: Southeast Asia.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: