เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Dec 2021

กล้วยไม้ก้างปลา

Dendrobium bilobulatum Seidenf.
Aporum bilobulatum (Seidenf.) M.A.Clem.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นรูปทรงกระบอก แบนและแข็ง ยาว 5-25 ซม. มีกาบใบหุ้มลำต้น ทิ้งใบเมื่อแก่ ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบแบนด้านข้าง หนาและอวบน้ำ รูปใบหอกถึงรูปไข่แกมรี กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 2-3 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอดหรือออกตามข้อของลำต้นเก่า แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 2-7 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. สีขาวนวล กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีเส้นตามยาว สีม่วงแดง กลีบปากสีเหลืองอ่อนและกลางกลีบแต้มสีเหลืองเข้ม กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปพัดแคบ ไม่มีแคลลัสตรงกลางกลีบ ปลายแยกเป็น 2 พู ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น
Epiphyte, sympodial; stem terete, flattened, indurate 5 - 25 cm long, covered with leaf sheaths, shedding leaves when aged. Leaves many, distichous, bilaterally flattened, thick and succulent, lanceolate to elliptic-ovate, 0.8 - 1 cm wide, 2 - 3 cm long, apex acute. Inflorescence terminal or arising from nodes of older stem after shedding leaves, shortly racemose, 2- to 7-flowered. Flowers ca. 1 cm across, creamy white tinged with purple on sepals and petals, yellow lip with dark yellow patch on the middle; sepals broadly ovate; petals linear; lip narrowly flabellate, without calli, apex bilobed, margin undulate.
พบตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 250-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Dry evergreen forest in Northern, Western and Peninsular Thailand; 250 - 500 m alt. Flowering in September - October. Distribution: Indochina.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: