เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องสายมรกต

Dendrobium chrysanthum Wall. ex Lindl.
Callista chrysantha (Wall. ex Lindl.) Kuntze; Dendrobium paxtonii Lindl.; Dendrobium chrysanthum var. microphthalama Rchb.f.; Dendrobium microphthalmum Van Geert; Dendrobium chrysanthum var. anophthalama Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก กลมเรียว ห้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 ซม. ยาว 50-200 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปใบหอกแคบ กว้าง 1.5-4.5 ซม. ยาว 13-19 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วยตรงข้ามใบแบบช่อกระจะสั้น จำนวน 3-6 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3-3.5 ซม. สีเหลืองเข้ม กลางกลีบปากมีจุดแต้มสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรี กลีบดอกรูปกลมแกมรี กลีบปากรูปเกือบมน โคนกลีบห่อเป็นหลอดสั้นคลุมเส้าเกสร ผิวกลีบปากด้านบนมีขนนุ่มหนาแน่นคล้ายกำมะหยี่ ขอบกลีบหยักชายครุย
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, slender, pendulous, 0.8 - 1.5 cm in diameter, 50 - 200 cm long. Leaves many, distichous, narrowly lanceolate, 1.5 - 4.5 cm wide, 13 - 19 cm long, apex acute. Inflorescence arising from node of pseudobulb opposite with leaf blade, shortly racemose, 3- to 6-flowered. Flowers 3 - 3.5 cm across, dull yellow yellow with 2 reddish-brown blotches on the middle; sepals elliptic-oblong; petals elliptic- orbicular; lip suborbicular, base covered column, pubescent on upper surface, margin fimbriate.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,000-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียจีน และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,000 - 1,600 m alt. Flowering in March - June. Distribution: Southeast India, China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: