เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องปากนกแก้ว

Dendrobium cruentum Rchb.f.
Callista cruenta (Rchb.f.) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกกลมเรียว ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 ซม. ยาว 15-40 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. ปลายใบหยักสองแฉกไม่เท่ากัน ด้านบนปกคลุมด้วยขนสีดำ ช่อดอก ออกที่ลำลูกกล้วยตรงข้ามกับใบแบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบปากแยกเป็น 3 พู สีเขียวแต้มสีแดงส้มบริเวณพูกลางและหูกลีบปาก พูกลางกลีบปากรูปไข่กลับ มีแคลลัสหนาและขรุขระบริเวณกลางกลีบ
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, slender, erect, 0.5 - 0.8 cm in diameter, 15 - 40 cm long. Leaves many, distichous, oblong- lanceolate, 1.5 - 2.5 cm wide, 4 - 6 cm long, apex unequally bilobed, abaxial surface covered with sparsely short hirsute black hairs. Inflorescence arising from node of pseudobulb opposite leaf blade, shortly racemose, 1- to 2-flowered. Flowers 2 - 3 cm across, sepals and petals pale green; dorsal sepal lanceolate; lateral sepals obliquely triangular-ovate; petals linear; lip 3-lobed, pale green with reddish- orange on the midlobe and sidelobes, midlobe obovate with rough and thick callus on the middle.
พบตามป่าดิบ ป่าพรุ และป่าชายหาดทางภาคใต้ที่ระดับความสูง 0-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Evergreen forest, swamp forest and beach forest in Peninsular Thailand; 0 - 500 m alt. Flowering in October - February. 146 Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: