เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องข้าวตอกปากแหลม

Dendrobium cuspidatum Lindl.
Callista cuspidata (Lindl.) Kuntze; Dendrobium sarcanthum Lindl.; Callista sarcantha (Lindl.) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงกระสวยแคบ สูง 4-8 ซม. ออกเป็นกอแน่น ใบ จำนวน 2-4 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 4.5-5.5 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก จำนวน 2-5 ช่อ ออกที่ซอกใบหรือที่ข้อปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 6-8 ดอกต่อช่อ ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1.3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากสีครีมอมเขียว มีแต้มสีเทา กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกแคบ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปเคียวแคบค่อยข้างเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอกกลับแกมรูปแถบ กลีบปากแยกเป็น 3 พู มีแคลลัสยาวจากโคนถึงกลางกลีบ หูกลีบปากตั้งชันขึ้นชัดเจน
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical or narrowly fusiform, 4 - 8 cm tall, clustered on rhizome. Leaves 2 - 4, distichous, oblong-elliptic, 0.8 - 1 cm wide, 4.5 - 5.5 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence 2 - 5 per pseudobulb, axillary or sub-terminal, racemose, 6- to 8-flowered. Flowers ca. 1.3 cm across, sepals and petals white, lip greenish cream with graynish markings; dorsal sepal narrowly lanceolate; lateral sepals obliquely and narrowly falcate; petals linear-oblanceolate; lip 3-lobed with callus from base to middle, sidelobes distinct, erect.
พบตากป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบทางภาคตะวันตกที่ระดับความสูง 200-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: เมียนมา
Dry evergreen forest and mixed deciduous forest in Western Thailand; 200 - 500 m alt. Flowering in February. Distribution: Myanmar.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrobium cuspidatum Lindl. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: