เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องเข็ม

Dendrobium dantaniense Guillaumin
Dendrobium alterum Seidenf.
หวายดินสอ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกกลมเรียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.9 ซม. ยาว 20-35 ซม. ใบ จำนวน 8-15 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ปลายแหลม ช่อดอก ออกตามข้อใกล้ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 3-6 ดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.6-1.3 ซม. สีเหลืองเข้ม มีลายเป็นจุดสีแดงเข้มตามเส้นกลีบ กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบปากรูปขอบขนานแกมรูปไข่ แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปสามเหลี่ยมสั้น โค้งเข้าด้านใน กลีบปากพูกลางรูปสามเหลี่ยม โค้งออกด้านนอก มีแคลลัสกลางกลีบ
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, slender, pendulous, 0.6 - 0.9 cm in diameter, 20 - 35 cm long. Leaves 8 - 15, distichous, oblong, 1 - 1.5 cm wide, 5 - 6 cm long, apex acute. Inflorescence sub-terminal, shortly racemose, 3- to 6-flowered. Flowers 0.6 - 1.3 cm across, orangish- yellow with dull red dots along veins; dorsal sepal elliptic-ovate; lateral sepals obliquely deltoid; petals oblong, lip ovate-oblong, 3-lobed, sidelobes small triangular, incurved, midlobe deltoid, recuved, with rising callus on the middle.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,100 - 1,600 m alt. Flowering in August. Distribution: Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: