เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องข้าวตอกเหลือง

Dendrobium dixonianum Rolfe ex Downie
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ถึงทรงกระบอก สูง 1.2-4 ซม. ใบ จำนวน 2-4 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก จำนวน 1-2 ช่อ ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 2-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.3-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกแคบ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปเคียวเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอกกลับแกมรูปแถบ กลีบปากแยกเป็น 3 พู หูกลีบปากชัดเจน เป็นหยักจักฟันเลื่อย ขอบกลีบปากหยักเป็นคลื่น
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs ovoid to cylindrical, 1.2 - 4 cm tall. Leaves 2 - 4, distichous, oblong-elliptic, 0.8 - 1 cm wide, 3 - 5 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence 1 - 2, terminal, racemose, 2- to 10-flowered. Flowers 1.3 - 1.5 cm across, sepals and petals white, lip yellow; dorsal sepal narrowly lanceolate; lateral sepals obliquely falcate; petals linear-oblanceolate; lip 3-lobed, sidelobes distinct and margin serrate, margin of midlobe undulate.
พบตามป่าดิบเขาและป่าหินปูนทางภาคเหนือที่ระดับความสูง 1,600-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Hill evergreen forest and limestone forest in Northern Thailand; 1,600 - 1,800 m alt. Flowering in June - July Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: