เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องคำฝอย

Dendrobium harveyanum Rchb.f.
Callista harveyana (Rchb.f.) Kuntze
เอื้องคำฝอยอินเดีย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปคล้ายกระบองถึงรูปทรงกระบอกเรียวยาว โคนเรียวเล็ก ยาว 15-20 ซม. มีสันตามยาว หุ้มด้วยกาบใบ ใบ จำนวน 4-6 ใบ ออกสลับ ใกล้ปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 7-12 ซม. ปลายใบแหลม ข่อดอก ออกตามข้อใกล้ปลายยอด แบบช่อกระจะ จำนวน 2-6 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. สีเหลืองกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปในหอกแกมขอบขนาน ขอบกลีบดอกหยักเป็นชายครุย เส้นยาวและหนาแน่น กลีบปากรูปกลมถึงรูปไข่กลับ ด้านบนมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ขอบกลีบหยักเป็นชายครุยละเอียด
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs subclavate to cylindrical with constricted at base, 15 - 20 cm long, with many longitudinal ridges, enclosed by persistent leaf sheaths. Leaves 4 - 6, alternate sub-terminal, elliptic-oblong, 2 - 3 cm wide, 7 - 12 cm long, apex acute. Inflorescence axillary or sub-terminal, racemose 2- to 6-flowered. Flowers 3 - 4 cm across, yellow; sepals and petals oblong- lanceolate, petals margins densely long fimbriate; lip orbicular to obovate, densely pubescent on adaxial side, margin shortly branched fimbriate.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนเมษายน. การกระจายพันธุ์: เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern Thailand; ca. 1,200 m alt. Flowering in April. Distribution: Myanmar and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: