เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องสุริยัน

Dendrobium henryi Schltr.
Dendrobium evaginatum Gagnep.; Dendrobium daoense Gagnep.; Grastidium daoense (Gagnep.) Rauschert
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกหล้วยรูปทรงกระบอกเรียว ยาว ห้อยลง เส้นผ่นศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. ยาว 30-80 ซม. มีกาบใบสีขาวปกคลุม ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-3 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-5 ซม. สีเหลือง กลีบปากมีแต้มลายสีส้มจากโคนถึงกลางกลีบ กลีบเลี้ยงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปไข่ กลีบปากรูปไข่แกมรูปเกือบกลม ปลายกลีบโค้งลง ขอบกลีบจักซี่ฟังถี่และหยักเป็นคลื่น
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, pendulous, 0.8 - 1 cm in diameter, 30 - 80 cm long, enclosed by persistent white leaf sheaths. Leaves many, oblong-lanceolate, 2 - 3.5 cm wide, 6 - 10 cm long, apex acute to acuminate. Inflorescence arising from node of pseudobulb, shortly racemose, 1- to 3-flowered. Flowers 4 - 5 cm across, yellow, lip yellow with orange lines from the middle to base; sepals oblong-lanceolate; petals ovate; lip suborbicular-ovate, distally recurved, margin denticulate and undulate, densely pubescent on adaxial side.
พบตามป่าละเมาะเขาต่ำและป่าดิบเขาต่ำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Lower montane scrub forest and lower montane forest in Northeastern Thailand; 1,400 - 1,500 m alt. Flowering in October - December. Distribution: South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: