เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องผึ้งจิ๋ว

Dendrobium jenkinsii Wall. ex Lindl.
Dendrobium aggregatum var. jenkinsii (Wall. ex Lindl.) King & Pantl.; Dendrobium marseillei Gagnep.
เอื้องผึ้งน้อย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วย รูปไข่ถึงรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.6 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. มีสันตามยาว ใบ จำนวน 1 ใบ ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปของขนานแกมรูปไข่ กว้าง 0.7-1 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายใบบุ๋ม ช่อดอก ออกที่ข้อของลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. สีส้มแกมเหลือง กลีบเลี้ยงรูปไข่ กลีบดอกรูปกลมแกมรูปไข่ กลีบปากรูปไตถึงหัวใจกลับ ปลายกลีบเว้าบุ๋ม ขอบกลีบหยักไม่เป็นระเบียบ ผิวกลีบมีขนนุ่มหนาแน่นทั้งสองด้าน คางดอกเป็นถุงสั้น
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs ovate to subterete, 0.3 - 0.6 cm in diameter, 1.5 - 2 cm long, with many longitudinal ridges. Leaves 1, terminal of pseudobulb, ovate-oblong, 0.7 - 1 cm wide, 1.5 - 2.5 cm long, apex retuse. Inflorescence arising from terminal part of pseudobulb, shortly racemose, 1- to 2-flowered. Flowers 3 - 4 cm across, yellowish- orange; sepals ovate; petals ovate-orbicular; lip reniform to obcordate, without side lobes, apex retuse, margin erose, densely pubescent on both sides; mentum saccate.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 800-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาหิมาลัย เมียนมา จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 800 - 1,500 m alt. Flowering in March - June. Distribution: Southeast of Himalaya range, Myanmar, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: