เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องคำผักปราบ

Dendrobium ochreatum Lindl.
Callista ochreata (Lindl.) Kuntze; Dendrobium cambridgeanum Paxton
เอื้องคำข้อ, เอื้องง่อย, เอื้องตะขาบ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นเป็นรูปทรงกระบอก ห้อยลง ข้อโป่งพอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. ยาว 19-40 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบบาง รูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกตามซอกใบ แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-2 ดอก ก้านดอกยาว 3.5-4 ซม. ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-5 ซม. สีเหลืองเข้ม กลีบเลี้ยงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบดอกรูปไข่กลับ กลีบปากรูปไข่ มีแต้มสีน้ำตาลที่กลางกลีบ ด้านในมีขนนุ่ม ขอบหยักชายครุย
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylincrical, pendulous, swollen at nodes, 0.8 - 1 cm in diameter, 19 - 40 cm long. Leaves many, distichous, thin, ovate-lanceolate, 2 - 2.5 cm wide, 7 - 8 cm long, apex acute. Inflorescence axillary, shortly racemose, 1- to 2-flowered; pedicel 3.5 - 4 cm long. Flowers 4 - 5 cm across, dull yellow; sepals oblong-lanceolate; petals obovate; lip ovate, yellow with brown patch on the middle, tomentose, margin fimbriate.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,400-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,400 - 1,600 m alt. Flowering in March - June. Distribution: India, Myanmar and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: