เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องไม้เท้าฤาษี

Dendrobium pendulum Roxb.
Callista pendula (Roxb.) Kuntze; Dendrobium crassinode Benson & Rchb.f.; Dendrobium crassinode f. albiflorum Rchb.f.; Dendrobium crassinode var. barberianum Rchb.f.; Dendrobium melanophthalmum Rchb.f.; Callista crassinodis (Benson & Rchb.f.) Kuntze
หวายปม
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วย ทรงกระบอก ข้อโป่ง พองคล้ายปม เสู้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 2 ซม. ยาว 20 - 40 ซม. ใบ จําานวน 5 - 15 ใบ ออกสลับ แผ่นใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2.5 - 3 ซม. ยาว 8 -11 ซม. ปลายใบ แหลมถีงมน ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกตามข้อใกล้ปลายยอด แบบช่อกระจะสั้น จําานวน 2 - 3 ดอก ดอก บาน เต็มที่กว้าง 5 - 7 ซม. สีขาวครีม มีแต้มจุดสีม่วงที่ปลายกลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกบิดงอเล็กน้อย กลีบเลี้ยงรูปใบหอก กลีบดอกรูปไข่แกมรี กลีบปากรูปไข่กว้าง สีขาวครีม มีแต้ม สีเหลืองแกมเขียวกลางกลีบมีขนละเอียด ขอบกลีบหยักชายครุย
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical with strongly swollen nodes, pendulous, 1.5-2cmindiameter,20-40cmlong.Leaves5-15, alternate, oblong, 2.5 - 3 cm wide, 8 - 11 cm long, apex acute to obtuse; deciduous when anthesis. Inflorescence arising from node of pseudobulb, shortly racemose, 2- to 3-flowered. Flowers 5 - 7 cm across, creamy-white with purple at apex; sepals and petals slightly twisted; sepals lanceolate; petals ovate-elliptic; lip broadly ovate, creamy white with yellow patch on the middle, densely pubescent on both sides, margin fimbriate.
พบตามป่าดิบเขาและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือที่ระดับความสูง 1,200-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ - มีนาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหิมาลัยจีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest and dry evergreen forest in Northern Thailand; 1,200 - 1,500 m alt. Flowering in Febuary - March. Distribution: Southeast of Himalaya range, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: