เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องเศวตปากส้ม

Dendrobium stuposum Lindl.
Callista stuposa (Lindl.) Kuntze; Dendrobium sphegidoglossum Rchb.f.; Dendrobium exsculptum Teijsm. & Binn.; Dendrobium flavidulum Ridl. ex Hook.f.; Callista flavidula (Ridl. ex Hook.f.) Kuntze; Dendrobium pristinum Ames
เอื้องสาย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก โคนเรียวเล็ก ใบ จำนวน 10-20 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปในหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 8-10 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วยตรงข้ามใบ แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 2-6 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.3-2 ซม. สีขาวแกมเหลือง กลีบปากสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกแกมรูปไข่เบี้ยว กลีบดอกรูปรีแกมรูปไข่กลับ กลีบปากรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่กลับ กลางกลีบปากมีขน มีสันจากโคนกลีบถึงปลายกลีบ หูกลีบปากรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม แผ่นกลีบหนา มีขนหนาแน่น
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, slender at base. Leaves 10 - 20, distichous, oblong-lanceolate, 1 - 1.2 cm wide, 8 - 10 cm long, apex acuminate. Inflorescence arising from node opposite with leaf blade, shortly racemose, 2- to 6-flowered. Flowers 1.3 - 2 cm across, yellowish- white with white lip; dorsal sepal oblong; lateral sepals obliquely ovate-lanceolate; petals obovate- elliptic; lip obovate-triangular, broadly keel from base to apex on the middle; sidelobes ovate- triangular, apex ciliate; midlobe ovate-triangular, thick, with densely villous.
พบตามป่าดิบเขตร้อนและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือที่ระดับความสูง 100-700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน. การกระจานพันธุ์: ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย จีนตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest and dry evergreen forest in Northern Thailand; 100 - 700 m alt. Flowering in June. Distribution: East of Himalaya range, South China and Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: