เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

หวายดอกเดี่ยว

Dendrobium uniflorum Griff.
Distichorchis uniflora (Griff.) M.A.Clem.; Dendrobium elephantinum Finet; Dendrobium tonkinense De Wild.; Dendrobium quadrisulcatum J.J.Sm.; Dendrobium uniflorum var. angustum Quisumb.; Distichorchis angusta (Quisumb.) M.A.Clem.; Distichorchis elephantina (Finet) M.A.Clem.; Distichorchis quadrisulcata (J.J.Sm.) M.A.Clem.
เอื้องทอง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอกเรียว ตั้งตรงหรือห้อยลง ยาว 40-60 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 4-6 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ดอก บานเต็มที่ กว้าง 1.5-3 ซม. สีขาวเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโค้งไปด้านหลัง กลีบเลี้ยงรูปไข่ถึงขอบขนาน กลีบดอกรูปไข่ กลีบปากสีเหลืองแกมเขียว กลางกลีบมีแต้มสีน้ำตาล แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปไข่กลับ เห็นชัดเจน กลีบปากพูกลางคล้ายหัวใจกลับ ปลายเว้าตื้น กลางกลีบมีสัน 3 สัน
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical, erect to pendulous, 40 - 60 cm long. Leaves many, alternate, oblong to lanceolate, 1 - 1.2 cm wide, 4 - 6 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence solitary, axillary. Flowers 1.5 - 3 cm across, white and turning to yellow when aged; sepals and petals recurved to the backward; sepals ovate to oblong; petals ovate; lip yellow with 3 longitudinal brown lines on the middle, 3-lobed, sidelobes obovate, distinctly, midlobe obcordate, apex emarginate, with 3 keels on the middle.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 300-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม.​ การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Hill evergreen forest in Peninsular Thailand; 300 - 1,600 m alt. Flowering in March - May. Distribution: Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: