เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องมณีไตรรงค์

Dendrobium wardianum R.Warner
Callista wardiana (R.Warner) Kuntze; Dendrobium wardianum var. assamicum S.Jenn.; Dendrobium wardianum candidum Rchb.f.; Dendrobium wardianum var. pictum O'Brien
พอเด่นญา
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงกระบอก ข้อโป่งพอง ยาว 20-50 ซม. ใบ จำนวนมากออสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบแหลมถึงเว้าบุ๋ม ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-3 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม. สีขาว มีแต้มจุดสีม่วงที่ปลายกลีบเลี้ยงและกลีบดอก กลีบปากสีขาว มีแต้มสีเหลืองขนาดใหญ่ และมีแต้มสีม่วงเข้มที่โคนกลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกบิดงอเล็กน้อย กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างขอบขนาน กลีบดอกรูปรีแกมไข่ กลีบปากรูปไข่กลับกว้าง มีขนหนานุ่ม
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs cylindrical with slightly swollen nodes, 20 - 50 cm long. Leaves many, distichous, oblong to lanceolate, 1 - 2 cm wide, 6 - 15 cm long, apex acute to retuse. Inflorescence arising from node of leafless pseudobulb, shortly racemose, 1- to 3-flowered. Flowers 6 - 8 cm across, white tinged with purple at distal part, lip white with a rounded yellow on the middle and with 2 basal reddish-purple blotches; sepals and petals margin slightly undulate; dorsal sepal obovate, lateral sepals oblong; petals ovate- elliptic; lip broadly obovate, papillous.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,000-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย เมียนมา จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,000 - 2,000 m alt. Flowering in March Distribution: Northeast India, East of Himalaya range, Myanmar, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: