เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องตาลหม่น

Dendrolirium tomentosum (J.Koenig) S.C.Chen & J.J.Wood
Epidendrum tomentosum J.Koenig; Eria tomentosa (J.Koenig) Hook.f.; Pinalia tomentosa (J.Koenig) Kuntze; Eria hainanensis Rolfe; Eria fuerstenbergiana Schltr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปกระสวย ด้านข้างแบน ใบ จำนวน 3-7 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 15-22 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่หน่อใหม่ จำนวนมากกว่า 20 ดอก ใบประดับติดทน ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 2 ซม. สีเขียวแกมน้ำตาล หลังกลีบดอกมีขนสีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกแกมรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอก กลีบปากรูปใบหอกกลับ สีเขียวแกมเหลืองถึงสีส้มเจื้อสีน้ำตาลแดง กลางกลีบมีสัน ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น
Epiphyte or lithophyte, sympodial; pseudobulbs conical to fusiform, nearly compressed. Leaves 3 - 7, alternate, narrowly oblong, 3 - 4 cm wide, 15 - 22 cm long, apex acute. Inflorescence arising from new shoot, more than 20-flowered, bract persistant. Flowers ca. 2 cm across, brownish-green, sepals and petals with pubescent on abaxial; dorsal sepal lanceolate-elliptic; lateral sepals obliquely triangular; petals lanceolate; lip oblanceolate, callus on the middle, yellowish- green to orange-brown.
พบตามป่าดิบเขตร้อน ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ระดับความสูง 0-200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน. การกระจายพันธุ์: ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหิมาลัย จีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน
Tropical evergreen forest, mixed deciduous forest and dry evergreen forest in Northern, Northeastern, Eastern and Peninsular Thailand; 0 - 200 m alt. Flowering in April. Distribution: Southeast of Himalaya range, South China and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: