เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องเสือลาย

Gastrochilus yunnanensis Schltr.
Saccolabium yunnanense (Schltr.) S.Y.Hu; Saccolabium monticola Rolfe ex Downie; Gastrochilus monticola (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นยาวถึง 20 ซม. ใบ จำนวน 3-7 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอกกลับ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-18 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกึ่งซี่ร่ม จำนวน 3-15 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว มีแต้มสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีขาว มีแต้มจุดสีม่วง ปลายกลีบปากมีแต้มจุดสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปใบหอกกลับ กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ โคนกลีบปากรูปถ้วย กลีบปากพูกลางรูปสามเหลี่ยมกว้างมีปุ่มขนขนาดเล็ก ขอบจักลึกถึงหยักแหว่ง
Epiphyte, monopodial; stem up to 20 cm long. Leaves 3 - 7, distichous, oblong to oblanceolate, 1.5 - 2 cm wide, 15 - 18 cm long, apex unequally bilobed with acute tips. Inflorescence axillary, subumbellate, 3- to 15-flowred. Flowers ca. 1.5 cm across, sepals and petals yellowish-green with brown dots, lip white with purple dots and yellow blotch at midlobe; dorsal sepal obovate; lateral sepals oblanceolate; petals oblanceolate- oblong; lip with an epichile and a saccate hypochile, epichile broadly triangular, papillose, distal margin incised to lacerate.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,300-1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม. การกระจายพันธุ์: บังคลาเทศ จีนตอนใต้ และเวียดนาม
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,300 - 1,600 m alt. Flowering in October. Distribution: Bangladesh, South China and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Gastrochilus yunnanensis Schltr. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: