เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

อั้วชมพูไพรวัลย์

Goodyera bifida (Blume) Blume
Neottia bifida Blume; Georchis bifida (Blume) Rchb.f.; Orchiodes bifidum (Blume) Kuntze; Epipactis bifida (Blume) A.A.Eaton; Georchis calva Lindl.; Orchiodes calvum (Lindl.) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 14-35 ซม. ใบ จำนวน 5-10 ใบ ออกเรียงเวียนรอบลำต้น แผ่นใบรูปใบหอกกว้าง กว้าง 1.5-4.5 ซม. ยาว 3-8 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่ดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด จำนวน 6-17 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีน้ำตาลแกมชมพูถึงสีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรูปไข่ โค้งคล้ายท้องเรือ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว แผ่ออกเล็กน้อย กลีบดอกรูปใบหอกกลับเบี้ยว กลีบปากรูปไข่กว้าง ตั้งตรงและหุ้มเส้าเกสร โคนกลีบปากมีขน
Terrestrial, rhizome creeping; stem erect from a decumbent base, 14 - 35 cm tall. Leaves 5 - 10, scattered along stem, broadly lanceolate, 1.5 - 4.5 cm wide, 3 - 8 cm long, apex acuminate. Inflorescence terminal, spicate, 6- to 17-flowered. Flowers 1 - 1.5 cm across, pinkish-brown to white; dorsal sepal ovate-oblong, concave; lateral sepals obliquely oblong, slightly spreading; petals obliquely oblanceolate; lip broadly ovate, erect covered column, base with tuft hairs.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 1,100-2,100 เมตร จากระดับน้ำททะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม และ กันยายน - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู และอินโดนีเซีย
Hill evergreen forest in Northern, Northeastern and Western Thailand; 1,100 - 2,100 m alt. Flowering in July, September - November. Distribution: Peninsular Malaysia and Indonesia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Goodyera bifida (Blume) Blume ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: