เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องถุงเงิน

Grosourdya nitida (Seidenf.) Kocyan & Schuit.
Ascochilus nitidus Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ใบ จำนวน 4-6 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 2-10 ดอก ก้านช่อดอกมีขน ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.6-0.8 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่เบี้ยว กลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบปากสีขาว หูกลีบปากรูปสี่เหลี่ยม ตั้งขึ้น มีเดือยรูปกรวยสั้น เส้าเกสรสั้น ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง
Epiphyte, monopodial. Leaves 4 - 6, alternate, oblong, 1.5 - 2 cm wide, 8 - 12 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, 2- to 10-flowered, peduncle pubescent. Flowers 0.6 - 0.8 cm across, sepals and petals yellow; dorsal sepal oblong; lateral sepals obliquely ovate; petals oblong; lip white, sidelobes oblong, erect; spur conical, column short with yellow anther cap.
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกที่ระดับความสูง 100-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Dry evergreen forest and hill evergreen forest in Eastern Thailand; 100 - 1,000 m alt. Flowering in January - February. Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: