เผยแพร่เมื่อ/created date: 2 Dec 2021

ตูบหมูบมดลิ่น

Habenaria diphylla (Nimmo) Dalzell
Liparis diphyllos Nimmo; Habenaria jardoniana Wight; Habenaria sutteri Rchb.f.; Habenaria cordata Náves; Habenaria josephi Rchb.f.; Habenaria aitchisonii var. josephi (Rchb.f.) Hook.f.; Habenaria clarkei Kraenzl.; Habenaria ahernii Schltr.; Habenaria humistrata Rolfe ex Downie; Habenaria diphylla var. josephi (Rchb.f.) N.Pearce & P.J.Cribb
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 10-25 ซม. มีหัวใต้ดิน ใบ จำนวน 2-3 ใบ ออกที่โคนลำต้น แผ่นใบมักแนบไปกับพื้นดิน รูปไข่หรือรูปกลม กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 2-4 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอดแบบช่อกระจะห่าง จำนวน 2-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.8-1.5 ซม. สีเขียวถึงสีเขียวแกมน้ำตาล ด้านใบกลีบเลี้ยงสีขาว กลีบดอกสีเขียวอ่อน กลีบปากสีเขียวและขาว กลีบเลี้ยงกลางตั้งตรง รูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีถึงรูไข่ กลีบดอกรูปแถบแกมสามเหลี่ยม แนบติดกับกลีบเลี้ยงกลาง กลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางรูปแถบ หูกลีบปากรูปเส้นด้ายแกมรูปแถม เดือนรูปทรงกระบอก ยาว 4.8-8 มม.
Terrestrial, 10 - 25 cm tall; tuberous herb. Leaves 2 - 3, basal, adpressed to the soil, ovate or orbicular, 1.5 - 3 cm wide, 2 - 4 cm long, apex mucronate. Inflorescence terminal, laxly racemose, 2- to 10-flowered. Flowers 0.8 - 1.5 cm across, green to brownish-green with white inside lateral sepals, petals pale green, lip green and white; dorsal sepal elliptic, erect; lateral sepals elliptic to ovate; petals triangular-linear, cohering with the dorsal sepal; lip 3-lobed, midlobe linear, sidelobes linear-filiform; spur cylindrical, 4.8 - 8 mm.
พบตามป่าเต็งรัง และป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกที่ระดับความสูง 150-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - กันยาย. การกระจายพันธุ์: จีน
Dry deciduous dipterocarp forest and hill evergreen forest in Northern, Northeastern, Central and Eastern Thailand; 150 - 1,200 m alt. Flowering in June - September. 212 Distribution: China.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: