เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

อั้วทุ่ง

Habenaria khasiana Hook.f.
Habenaria graminea Lindl.; Habenaria graminifolia Gagnep.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 13-30 ซม. มีหัวใต้ดิน ใบ จำนวน 3-5 ใบ ออกที่โคนลำต้น แผ่นใบตั้งตรง รูปขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 0.2-0.5 ซม. ยาว 2-11 ซม. ปลายใบแหลมถึงเป็นติ่งแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะห่างจำนวน 6-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีเขียวถึงสีเขียวแกมเหลือง บางครั้งกลีบปากอาจมีสีเหลืองแกมน้ำตาล กลีบเลี้ยงกลางรูปรี ตั้งตรง กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแคบ เชื่อมติดกับกลีบเลี้ยงกลาง กลีบปากแยกเป็น 3 พู พูกลีบปากรูปเส้นด้าย มีเดือยรูปทรงกระบอก ยาว 6-15 มม.
Terrestrial, 13 - 30 cm tall; tuberous herb. Leaves 3 - 5, basal, erect, linear-oblong, 0.2 - 0.5 cm wide, 2 - 11 cm long, apex acute to mucronate. Inflorescence terminal, laxly racemose, 6- to 10-flowered. Flowers 1 - 1.5 cm across, green to yellowish-green, lip sometimes brownish-yellow; dorsal sepal elliptic, erect; lateral sepals ovate; petals narrowly triangular, cohering with the dorsal sepal; lip 3-lobed, sidelobes and midlobe filiform; spur cylindrical, 6 - 15 mm.
พบตามป่าเต็งรัง และป่าสนทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 0-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
Dry deciduous dipterocarp forest and coniferous forest in Northern, Northeastern and Eastern Thailand; 0 - 1,300 m alt. Flowering in July - September. Distribution: India, Cambodia, Laos and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: