เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

นางอั้วดอกไม้ไฟ

Habenaria myriotricha Gagnep.
Fimbrorchis myriotricha (Gagnep.) Szlach.; Pecteilis myriotricha (Gagnep.) M.A.Clem. & D.L.Jones
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 20-40 ซม. มีหัวใต้ดิน ใบ จำนวน 4-5 ใบ ออกเรียงเวียนใกล้โคนลำต้น แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 8-15 ซม. ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะห่าง ดอกย่อยมากถึง 15 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3.5-5.5 ซม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียว โคนกลีบปากมักมีสีแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ ตั้งตรง กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่เบี้ยว กลีบดอกรูปแถบ เชื่อมติดกับกลีบเลี้ยงกลาง กลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางรูปแถบแกมรูปขอบขนาน พูกลีบด้านข้างจักเป็นครุย 15-17 เส้น มีเดือยรูปทรงกระบอก ยาว 30-40 มม.
Terrestrial, 20 - 40 cm tall; tuberous herb. Leaves 4 - 5, scattered in the lower two thirds of the stem, lanceolate, 2 - 2.5 cm wide, 8 - 15 cm long, apex acute to acuminate. Inflorescence terminal, laxly racemose, up to 15-flowered. Flowers 3.5 - 5.5 cm across, white, with green sepals and petals, lip base offen red; dorsal sepal ovate, erect; lateral sepals obliquely ovate; petals linear, cohering with dorsal sepal, like-hood; lip 3-lobed, midlobe linear- oblong, sidelobes with 15 - 17 laciniae; spur cylindric, 30-40cmlong.
พบตามเขาหินปูนทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูงประมาณ 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน. การกระจายพันธุ์: ลาว และเวียดนาม
Limestone forest in Northern and Northeastern Thailand; ca. 600 m alt. Flowering in June - September. Distribution: Laos and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: