เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องดินถิ่นไทย

Ipsea thailandica Seidenf.
Ancistrochilus thailandicus (Seidenf.) Szlach. & Marg.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 12-18.5 ซม. ลำลูกกล้วยรูปทรงกรวย จำนวน 3-4 ใบ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรีแคบ กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 8.5-20 ซม. ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 1-3 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 3 ซม. น้ำตาลแกมเขียว มีจุดแต้มสีม่วงที่หูกลีบปากและเส้าเกสร กลีบเลี้ยงรูปรีถึงรูปใบหอก โค้งคล้ายท้องเรือ มีขนเป็นตุ่มเล็กบริเวณด้านหลัง กลีบดอกรูปรีถึงรูปไข่กลับ มีขนสั้นนุ่มกลีบปากแยกเป็น 3 พู ขอบกลีบหยักเป็นชายครุย หูกลีบปากรูปเคียว กลีบปากพูกลางรูปสี่เหลี่ยม ปลายกลีบตัด มีขนยาว โคนเส้าเกสรมีขน
Terrestrial, 12 - 18.5 cm tall; pseudobulbs conical. Leaves 3 - 4, narrowly elliptic to oblong, 1.5 - 3 cm wide, 8.5 - 20 cm long, apex acute to acuminate. Inflorescence arising from base of pseudobulb, shortly racemose, 1- to 3-flowered. Flowers ca. 3 cm across, greenish-brown with purplish markings on sidelobes of lip and column; sepals elliptic to lanceolate, boat-shaped, abaxial glandular hairs; petals elliptic to obovate, pubescent; lip 3-lobed, margin frimbriate, sidelobes falcate, midlobe rectangular with truncate at apex, distal margin long- hairy; column with hairs at base.
พบบริเวณทุ่งหญ็าเปิดโล่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา
Open grasslands in Northeastern Thailand; ca. 1,000 m alt. Flowering in December. Distribution: Myanmar.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: