เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องกลีบม้วนปากฝอย

Liparis barbata Lindl.
Leptorkis barbata (Lindl.) Kuntze; Empusa barbata (Lindl.) T.C.Hsu; Liparis pectinata Ridl.; Liparis thwaitesii Hook.f.; Liparis wrayi Hook.f.; Leptorkis pectinata (Ridl.) Kuntze; Leptorkis thwaitesii (Hook.f.) Kuntze; Leptorkis wrayi (Hook.f.) Kuntze; Liparis pectinifera Ridl.; Liparis maboroensis Schltr.; Liparis punctifera Schltr.; Liparis maboroensis var. bistriata J.J.Sm.; Liparis fimbriata Kerr; Liparis indirae Manilal & C.S.Kumar; Liparis alavensis P.J.Cribb & Whistler; Diteilis wrayi (Hook.f.) M.A.Clem. & D.L.Jones
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยอวบน้ำรูปทรงกระบอก ยาว 2-10 ซม. มีหลายข้อ ใบ จำนวน 3-4 ใบ ออกสลับ แผ่นใบพับจีบ รูปรีถึงรูปไข่แกมรี กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 6.5-8 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด ตั้งตรงแบบช่อกระจะห่าง จำนวน 8-16 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 5-6 มม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงเมื่อนานเต็มที่ขอบกลีบม้วน กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีเบี้ยว กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปขอบขนานถึงรูปไข่กลับ ปลายกลีบเว้าตื้น ขอบกลีบจักเป็นครุย เส้าเกสรยาว 4-4.5 มม.
Terrestrial, pseudobulbs terete from a fusiform base, 2 - 10 cm long, fleshy, many-noded. Leaves 3 - 4, alternate, plicate, elliptic to elliptic- ovate, 3 - 3.5 cm wide, 6.5 - 8 cm long, apex acuminate. Inflorescence terminal, erect, laxly recemose, 8- to 16-flowered. Flowers 5 - 6 mm across, yellowish-green; sepals margins revolute when fully open; dorsal sepal lanceolate-oblong; lateral sepals obliquely elliptic; petals linear; lip oblong to obovate, apex emarginate, margin fimbriate; column 4 - 4.5 mm long.
พบตามป่าดิบเขตร้อน และป่าดิบเขาต่ำทางภาคเหนือและภาคใต้ ที่ระดับความสูง 300-900 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย ศรีลังกา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก
Tropical evergreen forest and lower montane forest in Northern and Peninsular Thailand; 300 - 900 m alt. Flowering in May - October. Distribution: India, Sri Langa, Southeast Asia and Pacific Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: